1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ζήνωνος και Κομνηνών, Άνω Λιόσια, τηλ. 210 2472 960 φαξ. 210 2472 600

Μπορείτε πλέον να συμπληρώνετε και ηλεκτρονικά την αίτηση της άδειας !!
Με το κουμπί Online Έντυπο Άδειας έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο και να το παραλάβετε προς υπογραφή στο σχολείο από τον υπεύθυνο για τις άδειες του προσωπικού.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου ΕΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ