2ο ΕΚ Δυτικής Αττικής - Εργαστηριακό Κέντρο Άνω Λιοσίων

Ζήνωνος και Κομνηνών, Άνω Λιόσια, τηλ. 210 2472 960 φαξ. 210 2472 600

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου ΕΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ