Οδηγίες

 1. Κατεβάστε το αρχείο “Η Ελληνική Εκπαίδευση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα” .
 2. Δημιουργήστε φάκελο με όνομα ΣΑΙ
 3. Δημιουργήστε μέσα στον φάκελο ΣΑΙ φάκελο με όνομα ΑΣΚΗΣΗ 3.1 – Δομή και Βασικές ετικέτες HTML
 4. Μετακινήστε το txt αρχείο μέσα στον φάκελο ΑΣΚΗΣΗ 3.1

Δραστηριότητα

 1. Μετατρέψτε το txt αρχείο σε αρχείο ιστοσελίδας (html)
 2. Βάλτε για τίτλο στη σελίδα σας το ονοματεπώνυμο, το τμήμα σας και το μάθημα.
 3. Η πρώτη γραμμή να γίνει επικεφαλίδα heading 1
 4. Βάλτε τις παρακάτω προτάσεις σε heading 3
  1. Ομηρική περίοδος 1100-800π.Χ.
  2. Προκλασική – Κλασική περίοδος 7ος -320 π.χ.
  3. Ελληνιστική περίοδος 323-30 π.Χ.
  4. Ελληνορωμαϊκή περίοδος 31π.Χ. -476π.Χ.
  5. Βυζαντινή περίοδος
  6. Περίοδος τουρκοκρατίας 1453-17ος αιώνας
  7. Περίοδος τουρκοκρατίας 17ος-1821
  8. Περίοδος απελευθερωτικού αγώνα.
  9. Περίοδος του βασιλιά Όθωνα
  10. 1862-1892
  11. Βιβλιογραφία
 5. Δημιουργήστε παραγράφους κάτω από κάθε επικεφαλίδα
 6. Αλλάξτε γραμμή στο κείμενο όπως φαίνεται στο αρχείο.

Αρχεία για κατέβασμα.

Η Ελληνική Εκπαίδευση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα