Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών μπορείτε να τα δείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

  • ΤομέαςΗλεκτρολογίας,Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (pdf)
  • Τομέας Πληροφορικής (pdf)