Δημιουργία Κατηγορίας και άρθρου στο WordPress

Δείτε το post_text και τις οδηγίες.