Σας δίνεται μία μελέτη περίπτωσης για την οποία θα πρέπει να διεξάγετε έρευνα και να καταρτίσετε μία ολοκληρωμένη πρόταση.