Οργανόγραμμα 2015-2016

Διευθυντής

Καλύβας Κωνσταντίνος (ΠΕ17.04 )

Υπεύθυνοι Τομέων

Πληροφορικής
Γιαννόπουλος Ιωάννης (ΠΕ20 )
Υγείας Αισθητικής-Κομμωτικής-Βοηθών Φαρμακείου
Γιολδάσης Γρηγόριος (ΠΕ18.04)
Κατασκευών
Ζητρίδης Χαρίδημος (ΠΕ12.01)
Υγείας Νοσηλευτικής-Βρεφονηπιοκομίας-Οδοντοτεχνίας
Λαΐου Ευφροσύνη (ΠΕ18.10 )
Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολογίας
Ρούμπας Κωνσταντίνος (ΠΕ12.05)

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Κοκολάκης Εμμανουήλ (ΠΕ17.04)