Οργανόγραμμα 2016-2017

Διευθυντής

Καλύβας Κωνσταντίνος (ΠΕ17.04 )

Υπεύθυνοι Τομέων

Πληροφορικής
Γιαννόπουλος Ιωάννης (ΠΕ20 )
Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας Ι
Γιολδάσης Γρηγόριος (ΠΕ18.04)
Κατασκευών
Ζητρίδης Χαρίδημος (ΠΕ12.01)
Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας ΙΙ
Λαΐου Ευφροσύνη (ΠΕ18.10 )
Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολογίας
Ρούμπας Κωνσταντίνος (ΠΕ12.05)

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Κοκολάκης Εμμανουήλ (ΠΕ17.04)
Κομμωτικής
Μακρή Αγλαΐα (ΤΕ01.19)