ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ζητρίδης Χαρίδημος (ΠΕ12.01)

Υπεύθυνοι Τομέων

Πληροφορικής-Κατασκευών : Γιαννόπουλος Ιωάννης (ΠΕ20)

Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας Ι : Γιολδάσης Γρηγόριος (ΠΕ18.04)

Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας ΙΙ : Αποστολόπουλος Χρήστος(ΠΕ14.02)

Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολογίας : Κοκολάκης Εμμανουήλ (ΠΕ17.04)

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

Ηλεκτρονικών Εφαρμογών : Ρούμπας Κωνσταντίνος (ΠΕ12.05)

Νοσηλευτικής : Λαΐου Ευφροσύνη (ΠΕ18.10)

Κομμωτικής : Κυρίτση Γεωργία (ΤΕ01.19)