Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών του WordPress

Το WordPress έρχεται με ένα σύστημα διαχείρισης ρόλων χρήστη το οποίο καθορίζει το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει ένας συγκεκριμένος χρήστης στον ιστότοπό σας.
Η γνώση αυτών των ρόλων και δικαιωμάτων των χρηστών είναι απαραίτητη καθώς μεγαλώνει ο ιστότοπος WordPress.

Ρόλοι χρηστών του WordPress

Εξ ορισμού κατά την εγκατάσταση του WordPress, υπάρχουν πέντε προεπιλεγμένοι ρόλοι χρηστών:

  1. Διαχειριστής – Administrator
  2. Συντάκτης – Editor
  3. Συγγραφέας ή Αρθρογράφος – Author
  4. Συνεισφέρων – Contributor
  5. Συνδρομητής – Subscriber

Σύγκριση ρόλων και δικαιωμάτων των χρηστών του WordPress

Διαχειριστής

Σε μια κανονική εγκατάσταση του WordPress, ο διαχειριστής είναι ο πιο ισχυρός ρόλος χρήστη.
Οι χρήστες με το ρόλο διαχειριστή μπορούν να προσθέσουν νέες αναρτήσεις, να επεξεργαστούν οποιεσδήποτε αναρτήσεις από οποιονδήποτε χρήστη στον ιστότοπο και ακόμη και να διαγράψουν αυτές τις αναρτήσεις.
Μπορούν να εγκαταστήσουν, να επεξεργαστούν και να διαγράψουν plugins καθώς και θέματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ένας χρήστης διαχειριστή μπορεί να προσθέσει νέους χρήστες στον ιστότοπο, να αλλάξει πληροφορίες σχετικά με υπάρχοντες χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών τους, καθώς και να διαγράψει οποιονδήποτε χρήστη (ναι και άλλους διαχειριστές).
Αυτός ο ρόλος είναι βασικά αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και σας δίνει τον πλήρη έλεγχο του ιστότοπού σας WordPress.

Συντάκτης

Οι χρήστες με το ρόλο του Συντάκτη στο WordPress έχουν πλήρη έλεγχο στις ενότητες περιεχομένου του ιστότοπου WordPress.
Μπορούν να προσθέσουν, να επεξεργαστούν, να δημοσιεύσουν και να διαγράψουν οποιεσδήποτε αναρτήσεις σε έναν ιστότοπο του WordPress, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν γραφτεί από άλλους.
Ένας συντάκτης μπορεί επίσης να μετριάζει, να επεξεργάζεται και να διαγράφει σχόλια.
Οι συντάκτες δεν έχουν πρόσβαση για να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του ιστότοπού σας, να εγκαταστήσουν πρόσθετα και θέματα ή να προσθέσουν νέους χρήστες.

Συγγραφέας ή Αρθρογράφος

Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι χρήστες με τον ρόλο του αρθρογράφου μπορούν να γράψουν, να επεξεργαστούν και να δημοσιεύσουν τις δικές τους αναρτήσεις.
Μπορούν επίσης να διαγράψουν τις δικές τους αναρτήσεις, ακόμη και αν είναι δημοσιευμένες.Κατά τη σύνταξη αναρτήσεων, οι αρθρογράφοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν κατηγορίες, αλλά μπορούν να επιλέξουν από τις υπάρχουσες κατηγορίες.
Από την άλλη πλευρά, μπορούν να προσθέσουν ετικέτες στις αναρτήσεις τους.Οι αρθρογράφοι μπορούν να δουν σχόλια ακόμα και εκείνα που εκκρεμούν για αναθεώρηση, αλλά δεν μπορούν να μετριάσουν, να εγκρίνουν ή να διαγράψουν σχόλια.
Δεν έχουν πρόσβαση σε ρυθμίσεις, προσθήκες ή θέματα, επομένως είναι ένας ρόλος χρήστη σχετικά χαμηλού κινδύνου σε έναν ιστότοπο, με εξαίρεση την ικανότητά τους να διαγράφουν τις δικές τους δημοσιεύσεις μόλις δημοσιευθούν.

Συνεισφέρων

Οι συνεισφέροντες μπορούν να προσθέσουν νέες δημοσιεύσεις και να επεξεργαστούν τις δικές τους αναρτήσεις, αλλά δεν μπορούν να δημοσιεύσουν οποιεσδήποτε αναρτήσεις, ακόμη και δικές τους.
Κατά τη σύνταξη αναρτήσεων δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέες κατηγορίες και θα πρέπει να επιλέξουν από τις υπάρχουσες κατηγορίες.
Ωστόσο, μπορούν να προσθέσουν ετικέτες στις αναρτήσεις τους.
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του ρόλου του συνεισφέροντος είναι ότι δεν μπορούν να ανεβάσουν αρχεία (δηλαδή δεν μπορούν να προσθέσουν εικόνες στο δικό τους άρθρο).
Οι συνεισφέροντες μπορούν να δουν σχόλια ακόμα και σε εκείνα που περιμένουν αναθεώρηση. Αλλά δεν μπορούν να εγκρίνουν ή να διαγράψουν σχόλια.
Δεν έχουν πρόσβαση σε ρυθμίσεις, πρόσθετα ή θέματα, ώστε να μην μπορούν να αλλάξουν ρυθμίσεις στον ιστότοπό σας.

Συνδρομητής

Οι χρήστες με το ρόλο του συνδρομητή μπορούν να συνδεθούν στον ιστότοπό σας WordPress και να ενημερώσουν τα προφίλ των χρηστών τους.
Μπορούν να αλλάξουν τους κωδικούς τους, αν θέλουν. Δεν μπορούν να γράψουν αναρτήσεις, να δουν σχόλια ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο μέσα στην περιοχή διαχείρισης του WordPress.
Αυτός ο ρόλος χρήστη είναι ιδιαίτερα χρήσιμος εάν απαιτείται από τους χρήστες να συνδεθούν πριν μπορέσουν να διαβάσουν μια δημοσίευση ή να αφήσουν ένα σχόλιο.