ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Ανοίξτε και κατεβάστε τις παρακάτω εικόνες

Κατεβάστε το κείμενο σε απλή μορφή.(text)

Ακολουθείστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο αρχείο.(pdf)

Κατεβάστε όλα τα αρχεία της εξέτασης.