ΤΘΠ-ΕΡΓΑΣΙΑ 5 – ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Τι είναι ο σκληρός δίσκος ενός υπολογιστικού συστήματος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : Που χρησιμοποιούνται και πως λειτουργούν;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 : Αναφέρατε τις διάφορες κατηγορίες σκληρών δίσκων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 : Τι είναι οι δίσκοι στερεής κατάστασης (Solid State Disks) και πως λειτουργούν;

Οδηγίες
Το αρχείο να έχει όνομα ΤΘΠ-ΕΡΓΑΣΙΑ 5 -ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ-ΕΠΙΘΕΤΟ.
Στην αρχή της σελίδας βάλτε

ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΤΜΗΜΑ : ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑ :ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Να συμπεριλάβετε εικόνες σχετικές με το θέμα και στο τέλος να αναφέρετε τις πηγές απ’ όπου αντλήσατε πληροφορίες.
Tο έγγραφο να το ανεβάσετε στον κοινόχροιστο φάκελο ΤΘΠ 2017-2018