ΤΘΠ – ΕΡΓΑΣΙΑ 2 – ΜΝΗΜΕΣ

Οδηγίες
Δημιουργείστε έγγραφο με τίτλο “Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφές Υλικού και Λογισμικού ΕΡΓΑΣΙΑ 2 – ΜΝΗΜΕΣ-ΕΠΙΘΕΤΟ” και αποθηκεύστε το στο φάκελο ΤΘΠ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

  1. Τι είναι μνήμη ram (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης) ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία της;
  2. Ποιες κατηγορίες μνημών υπάρχουν και ποια τα χαρακτηριστικά τους;
  3. Τι λειτουργικό έχει εγκατεστημένο ο υπολογιστής σας;
  4. Πόση μέγιστη μνήμη ram αναγνωρίζει το λειτουργικό του υπολογιστή σας;
  5. Βρείτε την ποσότητα μνήμης ram του υπολογιστή σας πχ σύνολο 768 ΜΒ Ram σε 2 υποδοχές DDR (512 +256) και προτείνετε αναβάθμιση της ποσότητας ram ανάλογη του λειτουργικού και των θέσεων μνήμης της μητρικής πλακέτας.(δώστε το κόστος αγοράς από τουλάχιστον 2 καταστήματα προϊόντων πληροφορικής.

Να εμπλουτίσετε την εργασία σας και με κατάλληλες αντιπροσωπευτικές εικόνες.
Στο τέλος της εργασίας να παραθέσετε τις πηγές πληροφόρησης απ’ όπου αντλήσατε υλικό.(κείμενο και εικόνες)

Βοήθεια


  • Σε κάθε υπολογιστή υπάρχει εφαρμογή ανασκόπησης του υλικού (hardware) του υπολογιστή
  • Έναρξη> Εκτέλεση > MSinfo32.exe.
  • Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > Εργαλεία συστήματος > Πληροφορίες Συστήματος

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφές Υλικού και Λογισμικού ΕΡΓΑΣΙΑ 2