ΤΘΠ-ΕΡΓΑΣΙΑ 3 – ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Τι είναι η κάρτα γραφικών;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : Πώς λειτουργεί η κάρτα γραφικών;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 : Ποιές θύρες επέκτασης χρησιμοποιούν οι σύγχρονες κάρτες γραφικών και ποιά τα χαρακτηριστικά τους;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 : Ποιοί είναι οι έξοδοι των καρτών γραφικών (+εικόνες) και τι συνδέουμε σε αυτές;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 : Ποιές οι διαφορές των ενσωματωμένων στη μητρική πλακέτα γραφικών με τις αποκλειστικές κάρτες γραφικών;

ΕΡΓΑΣΙΑ : Επιλέξτε και παρουσιάστε μία κάρτα γραφικών.Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά και τη χρήση της.

gpu-icon