ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ζητρίδης Χαρίδημος (ΠΕ12.01) Υπεύθυνοι Τομέων Πληροφορικής-Κατασκευών : Γιαννόπουλος Ιωάννης (ΠΕ20) Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας Ι : Γιολδάσης Γρηγόριος (ΠΕ18.04) Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας ΙΙ : Αποστολόπουλος Χρήστος(ΠΕ14.02) Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολογίας : Κοκολάκης Εμμανουήλ (ΠΕ17.04) Υπεύθυνοι Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών : Ρούμπας Κωνσταντίνος (ΠΕ12.05) Νοσηλευτικής : Λαΐου Ευφροσύνη (ΠΕ18.10) Κομμωτικής : Κυρίτση Γεωργία (ΤΕ01.19)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017

Οργανόγραμμα 2016-2017 Διευθυντής Καλύβας Κωνσταντίνος (ΠΕ17.04 ) Υπεύθυνοι Τομέων Πληροφορικής Γιαννόπουλος Ιωάννης (ΠΕ20 ) Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας Ι Γιολδάσης Γρηγόριος (ΠΕ18.04) Κατασκευών Ζητρίδης Χαρίδημος (ΠΕ12.01) Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας ΙΙ Λαΐου Ευφροσύνη (ΠΕ18.10 ) Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολογίας Ρούμπας Κωνσταντίνος (ΠΕ12.05) Υπεύθυνοι Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Κοκολάκης Εμμανουήλ (ΠΕ17.04) Κομμωτικής Μακρή Αγλαΐα (ΤΕ01.19)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Οργανόγραμμα 2015-2016 Διευθυντής Καλύβας Κωνσταντίνος (ΠΕ17.04 ) Υπεύθυνοι Τομέων Πληροφορικής Γιαννόπουλος Ιωάννης (ΠΕ20 ) Υγείας Αισθητικής-Κομμωτικής-Βοηθών Φαρμακείου Γιολδάσης Γρηγόριος (ΠΕ18.04) Κατασκευών Ζητρίδης Χαρίδημος (ΠΕ12.01) Υγείας Νοσηλευτικής-Βρεφονηπιοκομίας-Οδοντοτεχνίας Λαΐου Ευφροσύνη (ΠΕ18.10 ) Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολογίας Ρούμπας Κωνσταντίνος (ΠΕ12.05) Υπεύθυνοι Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Κοκολάκης Εμμανουήλ (ΠΕ17.04)