Η εντολή netstat

Netstat Στους υπολογιστές, το netstat (network statistics) είναι ένα βοηθητικό εργαλείο δικτύου γραμμής εντολών που εμφανίζει συνδέσεις δικτύου για το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης TCP (εισερχόμενες και εξερχόμενες), πίνακες δρομολόγησης και στατιστικά στοιχεία για την διεπαφή και το πρωτόκολλο δικτύου Διατίθεται σε λειτουργικά συστήματα που μοιάζουν με Unix, συμπεριλαμβανομένων macOS, Linux, Solaris και BSD και διατίθεται […]