Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών του WordPress

Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών του WordPress

Το WordPress έρχεται με ένα σύστημα διαχείρισης ρόλων χρήστη το οποίο καθορίζει το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει ένας συγκεκριμένος χρήστης στον ιστότοπό σας.
Η γνώση αυτών των ρόλων και δικαιωμάτων των χρηστών είναι απαραίτητη καθώς μεγαλώνει ο ιστότοπος WordPress.

(more…)

Άσκηση 3.1 Δομή και βασικές ετικέτες

Οδηγίες Κατεβάστε το αρχείο “Η Ελληνική Εκπαίδευση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα” . Δημιουργήστε φάκελο με όνομα ΣΑΙ Δημιουργήστε μέσα στον φάκελο ΣΑΙ φάκελο με όνομα ΑΣΚΗΣΗ 3.1 – Δομή και Βασικές ετικέτες HTML Μετακινήστε το txt αρχείο μέσα στον φάκελο ΑΣΚΗΣΗ 3.1 Δραστηριότητα Μετατρέψτε το txt αρχείο σε αρχείο ιστοσελίδας (html) Βάλτε για τίτλο […]