Μορφοποίηση δίσκου

Τι είναι η μορφοποίηση δίσκου Η μορφοποίηση δίσκου είναι η διαδικασία προετοιμασίας μιας συσκευής αποθήκευσης δεδομένων, όπως μια μονάδα σκληρού δίσκου, μονάδα SSD, δισκέτα ή μονάδα flash USB για αρχική χρήση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία μορφοποίησης μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα νέα συστήματα αρχείων. Το πρώτο μέρος της διαδικασίας μορφοποίησης που εκτελεί […]

Βελτιστοποίηση ή ανασυγκρότηση δίσκου-defragmentation

Βελτιστοποίηση ή ανασυγκρότηση δίσκου (αποκερματισμός)-defragmentation Κατακερματισμός-fragmentation Όταν δημιουργούμε ένα καινούριο αρχείο, είτε το αντιγράφουμε από άλλο μέσο αποθήκευσης (δίσκο, usb flash,cd κλπ),είτε το κατεβάζουμε από το διαδίκτυο (download),είτε το δημιουργούμε από μια εφαρμογή (νέο έγγραφο στο word κλπ), το σύστημα αρχείων (file system) του λειτουργικού αποφασίζει σε ποιο σημείο του δίσκου να το αποθηκεύσει. Αν […]