ΤΘΠ – ΕΡΓΑΣΙΑ 2 – ΜΝΗΜΕΣ

ΤΘΠ – ΕΡΓΑΣΙΑ 2 – ΜΝΗΜΕΣ Οδηγίες Δημιουργείστε έγγραφο με τίτλο “Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφές Υλικού και Λογισμικού ΕΡΓΑΣΙΑ 2 – ΜΝΗΜΕΣ-ΕΠΙΘΕΤΟ” και αποθηκεύστε το στο φάκελο ΤΘΠ. ΕΚΦΩΝΗΣΗ Τι είναι μνήμη ram (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης) ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία της; Ποιες κατηγορίες μνημών υπάρχουν και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Τι λειτουργικό […]