Οδηγίες

Κατεβάστε το αρχείο του σεναρίου, αποσυμπιέστε το και ανοίξτε το στο Greenfoot.

Download snake