Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών του WordPress

Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών του WordPress

Το WordPress έρχεται με ένα σύστημα διαχείρισης ρόλων χρήστη το οποίο καθορίζει το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει ένας συγκεκριμένος χρήστης στον ιστότοπό σας.
Η γνώση αυτών των ρόλων και δικαιωμάτων των χρηστών είναι απαραίτητη καθώς μεγαλώνει ο ιστότοπος WordPress.

(more…)